LIKA, it-tempen för skola och förskola

Kom igång direkt

  • 1Klicka på Starta en LIKA-värdering
  • 2Värdera status för arbetet på skolan/förskolan inom de fyra områdena
  • 3Se sammanställning och handlingsplan
  • 4Exportera till Excel för vidare diskussion och analys (konto krävs)

Om LIKA, it-tempen för skola och förskola

LIKA konkretiserar och bryter ner komplexa begrepp och åskådliggör förutsättningar för att nå framåt i arbetet med digitaliseringen på förskolan/skolan. Innehållet är baserat bl.a. på förskolan/skolans styrdokument, enkäter om IT i skolan, definitioner av digital kompetens, medie- och informationskompetens, samt rekommendationer i olika IKT-strategier.

LIKA, it-tempen för skolan lanserades i augusti 2014 och anpassningen för förskolan i juni 2015. Verktyget utvecklades under hösten 2013 i en projektgrupp med representation från centrala aktörer och nyckelpersoner inom området, bl.a. Skolverket, Digitaliseringskommissionen, RAU och IKT-samordnare. Till stor del bygger LIKA på en modell som arbetades fram i ett samarbete mellan Lidingö och Lund (IT-tempen). I det arbetet var olika referensgrupper och pilotskolor delaktiga.
 

Pilottest och införande 2014:

Under våren 2014 testade ytterligare skolor runt om i Sverige  verktyget för att säkerställa innehåll och arbetsmodell. 

Deltagande var skolor från:
Västerbottens län (Norsjö, Storuman, Vindeln, Umeå, Skellefteå)
Lidingö, Lund, Helsingborg, Trelleborg, Värmdö, Kungsbacka
Kommuner som deltar i iFous digitaliseringsprogram

 

LIKA för förskolan 2015

Under våren 2015 har verktyget anpassats för att fungera även i förskolan. Målet har varit att behålla samma ram och en röd tråd, med viss förändring och anpassning av indikatorer. Lansering är den 4/6 2015. Följ arbetet på LIKA-bloggen!
 

Arbetsgrupp våren 2015 (förskola):
Johanna Karlén (SKL), Henrik Salling (Lund), Ulrika Ardestam (Lidingö), Mick Hellgren (Sandviken), Britt-Mari Åsell Rydberg (Norrtälje), Anders Karlsson (Mölndal), Johan Berntsson (Mölndal), Majja Neverland (Västerås), Linda Malmsten (Göteborg).

 

Förvaltning:

Den förvaltar- och styrgrupp som ansvarar för eventuella förändringar består av deltagare från respektive pilotkommun. Ansvarig för införande och förvaltning är Johanna Karlén, medlemslånad till SKL från Lunds skolors IKT-team.

På vår LIKA-blogg kan man läsa om arbetet, ta del av rekommendationer och stödmaterial.


LIKA, it-tempen för skolan, är ett levande verktyg och dess innehåll kommer förändras över tid allt eftersom vissa saker blir självklara och nya tillkommer. Lämna gärna synpunkter under fliken Synpunkter och frågor!
 

Styrgrupp 2017/2018

Johanna Karlén (SKL), Edward Jensinger (Malmö), Elisabet Teghult (Kungsbacka), Björn Söderlund (Lidingö), Johan Aspersand (Uppsala), Magdalena Kågström (Skellefteå), Fredrik Söderlund (Västerås)

 

Arbetsgrupp under utvecklandet hösten 2013:
Johan Wahlström, SKL (projektledare under hösten 2013), Johanna Karlén, Lunds skolors IKT-team, Fredrik Svensson, Rektorsakademin Utveckling, Johan Aspersand, IT-didaktiker, Uppsala, Mats Johansson, mediepedagog, Mediacenter Västerbotten, Nicklas Liss Larsson, Digitaliseringskommissionen, Peter Karlberg, Skolverket, Olof Hällerman, Governo och Carin Forest, Governo.

 

Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Landsting