LIKA, it-tempen för skola och förskola

Kom igång direkt

  • 1Klicka på Starta en LIKA-värdering
  • 2Värdera status för arbetet på skolan/förskolan inom de fyra områdena
  • 3Se sammanställning och handlingsplan
  • 4Exportera till Excel för vidare diskussion och analys (konto krävs)

OBS! Inaktiva konton raderas den 27/8

Konton som inte har använts på två år kommer att raderas den 27/8 2018. Det innebär att om man inte har loggat in på sitt konto sen 2016-09-01 kommer kontot att tas bort. Vill man ha det kvar, måste man logga in.Sprid informationen till era kollegor!
 

Version 4.0 kommer den 27/8

Version 4.0 av LIKA lanseras den 27/8 2018 och då kommer även en betaversion för Vuxenutbildningen. Versionen kommer också att ha en tydlig koppling till LiKA, it-tempen för lärare (likalarare.skl.se), samt ytterligare tydligare koppling till den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Utöver det blir det en mappning mot de förutsättningar som behövs för att kunna hantera digitala nationella prov. Ett arbete som sker i samarbete med Skolverket. 

Publicera = en förutsättning för egen jämförelse!
För att, i spindeldiagrammet under "Jämför egna värderingar", kunna jämföra dina värderingar (version 2.0, 3.0) med kommande i version 4.0 behöver du spara och publicera din värdering. För att kunna publicera behöver du vara medlem på/kopplad till en skola. Det är kommunansvarig som kan ordna det. 

Publicera för kommunövergripande och nationellt arbete!

Publicerar du din värdering hjälper du även till i såväl kommunövergripande som nationellt arbete (t.ex. med #skolDigiplan, skoldigiplan.se) eftersom du via värderingen visar vilka insatser som bör prioriteras. 

 

Publicera din värdering i version 3.0 senast den 26/8!

Att använda LIKA, it-tempen för skola och förskola

Verktyget består av indikatorer inom fyra olika områden:

  • Ledning
  • Infrastruktur
  • Kompetens
  • Användning

=> LIKA!

LIKA är uppdelat i tre delar: värdering - sammanställning - handlingsplan, där de två sista delarna baseras på den första: din värdering och skattning av arbetet på förskolan/skolan. 

 

1. Värderingen:

Indikatorerna är utformade på ett konkret och aktivitetsinriktat sätt för att göra dem så enkla som möjligt att besvara. För varje indikator tar du som förskolechef/rektor ställning till vilken status arbetet med indikatorn är på: uppnådd – nästan där – påbörjad – planerad – ej planerad. Det sistnämnda alternativet kan också betyda att indikatorn inte är relevant för er. 

För varje indikator finns ytterligare enkla förslag på aktiviteter som inspiration i det fortsatta arbetet med digitaliseringen. Dessa förslag syns i själva handlingsplanen som generas. 

Genom att använda LIKA får ledningen på förskolan/skolan både en bild av nuläget och de aktiviteter och prioriteringar som kan behövas.

LIKA pekar inte på hur lärarna ska arbeta pedagogiskt med IT på förskolan eller i klassrummet, utan ger stöd i arbetet att strukturera och prioritera så att tid finns för t.ex. pedagogiska diskussioner.

 

2. Sammanställningen

Resultatet av värderingen presenteras på olika sätt beroende på om din kommun är registrerad i verktyget eller inte. Utan registrering kan du göra värderingen och se resultatet av denna. Svaren presenteras dels i form av ett översiktligt spindeldiagram, där du får en överblick över läget inom respektive område och hur de förhåller sig till varandra och dels antal svar inom respektive status. För att kunna spara dina svar och få en handlingsplan genererad, behöver du ett användarkonto. Har du ett konto, kan du även ta del av en övergripande sammanställning av samtliga förskolors/skolors resultat, både nationellt (anonymt) och inom din kommun, förutsatt att din kommun är registrerad i verktyget (se längre ner). 

 

3. Handlingsplanen

Baserat på värderingen genereras också en handlingsplan, vilken ska ses som ett underlag för diskussion kring ett eventuellt fortsatt utvecklingsarbete, en utgångspunkt för planering samt stöd och struktur för detta. Handlingsplanen indikerar en prioritering (steg 1,2,3) av möjliga insatser och bör självklart bearbetas på olika sätt, t.ex. genom att ta bort och lägga till aktiviteter, kopiera valda delar till kvalitetsredovisningar och IT-handlingsplaner om sådana finns.

Du kan exportera din handlingsplan till Excel och där arbeta med filtrering på olika sätt, anpassa insatsområden och aktiviteter och sedan spara till pdf, så har du din handlingsplan! Indikatorerna i excelfilen grundsorteras dels i de prioriterade stegen (1,2,3) och dels beroende på vilket svarsalternativ som är valt (ej planerad, planerad osv), men du kan som sagt själv sortera och filtrera. I excelarket finns olika flikar med samtliga svar, handlingsplan och övergripande sammanställning. Här finns också några stöd- och hjälptexter att använda om så önskas.

Vi har också skapat en mall på hur en handlingsplan kan utformas i Word. Den finns här: Handlingsplan_LIKA.docx

 

Spara och publicera 

Du kan göra och spara hur många värderingar du vill. Du väljer om du vill spara dem för egen del eller på förskolan/skolan* du tillhör. Sparar du dem på förskolan/skolan, kommer så klart de som har konto och tillhör förskolan/skolan, kunna se värderingarna och ni kan arbeta och diskutera utifrån dem. 

Genom att välja att publicera* din värdering, kommer du dels få tillgång till jämförelsen med andra i kommunen och nationellt (anonymt) och dels gör du din värdering tillgänglig för den som är kommunansvarig. Då blir det enklare att arbeta kommunövergripande, ta fram gemensamma mål och insatser. Vi på Sveriges Kommuner och Landsting som förvaltar LIKA-verktyget, kan också dra nytta av det aggregerade resultatet för att se vilka stödjande insatser som eventuellt kan behövas på nationell nivå.

I augusti 2015 tog vi fram en rapport baserat på de 872 värderingarna som fanns publicerade vid tillfället. Målet är en rapport/år och vi hoppas att så många som möjligt väljer att publicera! Rapporten finns här: Skolans digitalisering - hur långt har vi kommit? och webbseminariet om rapporten här.

I november 2017 presenterade vi data baserat på de ca 1700 värderingar som fanns publicerade i augusti 2017. Presentationen hittar du här.

Publicera gör du genom att spara värderingen på din förskola/skola (inte privat) - då dyker publicerarutan upp (se bild nedan). Det går bara att publicera värderingar som är helt ifyllda, så har du missat att svara på en indikator eller två kan du inte publicera.

Se gärna tips- och instruktionsfilmerna längre ner på sidan om hur du publicerar och på vilket sätt du kan jämföra dina värderingar!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*förutsätter att det finns en kommunansvarig (se längre ner)
 

Övrigt stödmaterial:

Film 1: LIKA, it-tempen för skolan - varför då? Tankarna och arbetet bakom

Film 2: LIKA, it-tempen för skolan - hur då? Grundfunktioner - värdering (uppdaterad aug -15)

 

       

Film 3: LIKA, it-tempen för skolan - sen då? Om arbetet med värdering och handlingsplan (uppdaterad aug-15)

Film 4: LIKA, it-tempen för skola och förskola - arbetsmodell. Tips kring olika sätt att arbeta med LIKA.

    
 
Film 5: LIKA, it-tempen för skola och förskola - kommunansvarig (lite längre film om användarhantering, arbeta med publicerade värderingar m.m.)
Film 6: Nyheter för kommunansvariga, januari 2016
 
    
 
Film 7 (jan 2018): Så här gör du för att publicera en värdering 
Film 8 (jan 2018): Att jämföra publicerade värderingar
 
    
 
 

Användarkonto

Skapa konto gör du antingen via den inbjudan du kan få från en kommunansvarig eller genom att klicka på "skapa konto" uppe i det högra hörnet. 

 

Glömda användaruppgifter

Om du har glömt ditt användarnamn och/eller lösenord, kan du använda funktionen "begär nytt  lösenord" när du klickar på "Logga in".  

 

Kommunansvarig = full funktionalitet

Om man har en kommunansvarig verifierar man att förskolan/skolan finns och du som användare kopplas till förskolan/skolan du arbetar på. Då kan ni dels arbeta med era egna värderingar och handlingsplaner, men också ta fram kommunövergripande analyser och insatser.

För att kunna arbeta kommunövergripande på ett enkelt sätt ska värderingarna vara sparade på respektive förskola/skola samt publicerade. Då syns de i sammanställningen och kan, av kommunansvarig, exporteras till gemensam excelfil för vidare arbete. Ni kan också göra en enkel jämförelse nationellt (anonymt) med övriga i landet som använder verktyget. Genom att ha en kommunansvarig kan man alltså dra nytta av all funktionalitet verktyget erbjuder idag.

Om ni saknar och vill ha "kommunkonto" - kontakta oss via Synpunkter & frågor!

 

OBS! LIKA, it-tempen för skola och förskola, fungerar inte i Internet Explorer version 8 eller äldre. Använd nyare versioner eller andra webbläsare (Chrome, Safari, Firefox). Det kan också krångla om ni har kompatibilitetsläget aktiverat i webbläsaren ("Hantera din värdering"-knapparna syns inte). Ibland kan man behöva uppdatera sidan också: Ctrl + F5.

Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Landsting