LIKA, it-tempen för skola och förskola

Kom igång direkt

  • 1Klicka på Starta en LIKA-värdering
  • 2Värdera status för arbetet på skolan/förskolan inom de fyra områdena
  • 3Se sammanställning och handlingsplan
  • 4Exportera till Excel för vidare diskussion och analys (konto krävs)

LIKA-kartan

 

En karta som visar vilka kommuner som har kommunkonto i LIKA ledning. Saknar du din kommun, men vet att ni har ett kommunkonto? Meddela gärna oss, så uppdaterar vi. Utöver kommuner finns även flera fristående huvudmän med, vilka inte syns på kartan.

Uppdaterad: hösten 2019

LIKA, it-tempen för skola och förskola
 

 

 

 Om LIKA

LIKA ledning är tänkt som ett stöd i digitaliseringsarbetet. Verktyget är framför allt till ledning för att tydliggöra vad digitaliseringen innebär och för att belysa områden där stöd och insatser kan behövas.

Det är ett skattningsverktyg som bygger på värdering och bedömning av den digitala lärarvardag - en skattning som mynnar ut i ett förslag till handlingsplan med tips på olika aktiviteter.

LIKA ledning har en tydlig och given koppling till nationella strategin för digitaliseringen av skolväsendet och till styrdokument med fokus på de förändringar och förtydliganden som är inskrivna och gäller fr.o.m. hösten 2018. Med hopp om att konkretisera vad det hela handlar om och ge dig och dina kollegor stöd för fortsatt fart framåt. Genom att dela din värdering med din skola, kan ni synliggöra ert arbete, skapa en gemensam ram att utgå från och lyfta fram skolövergripande och kommunala insatser som behövs.
 

 

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Synpunkter och frågor
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner