LIKA, it-tempen för skola och förskola

Kom igång direkt

  • 1Klicka på Starta en LIKA-värdering
  • 2Värdera status för arbetet på skolan/förskolan inom de fyra områdena
  • 3Se sammanställning och handlingsplan
  • 4Exportera till Excel för vidare diskussion och analys (konto krävs)

 

Filtrering digitala nationella prov (DNP)

Möjligheten finns att under Handlingsplan och Analys även filtrera fram indikatorer som har påverkan på skolans förberedelser inför att ta emot och genomföra digitala nationella prov. I excelfilen som exporteras finns även en kolumn märkt "DNP". Möjligheten finns tillgänglig tack vare samarbete med Skolverket, där de 100 skolor som ingår i deras försöksverksamhet kopplat till DNP använder LIKA Ledning som en del i sin förberedelse och nulägesanalys. Läs mer om Skolverkets arbete med digitalisering av nationella prov här.

 

 

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner