LIKA, it-tempen för skola och förskola

Kom igång direkt

  • 1Klicka på Starta en LIKA-värdering
  • 2Värdera status för arbetet på skolan/förskolan inom de fyra områdena
  • 3Se sammanställning och handlingsplan
  • 4Exportera till Excel för vidare diskussion och analys (konto krävs)

Rapporter baserade på sammanställningar av nationell  data

 

Vi på Sveriges Kommuner och Regioner som förvaltar LIKA-verktygen, kan också dra nytta av det aggregerade resultatet för att se vilka stödjande insatser som eventuellt kan behövas på nationell nivå.

 

 

 

 

 

Webbsändning - 2019 LIKA ledning 5.0 och rapport LiKA lärare (version 1.0)

I webbsändningen pratar vi om både rapporten för LiKA lärare (version 1.0) och lanseringen av LIKA ledning 5.0. "Nyheter om LIKA-verktygen" kommer ca 50 minuter in i programmet.

 

Blogginlägg om rapporten LiKA lärare 1.0- 2019

I ett blogginlägg från en av våra styrgruppsmedlemmar (Edward Jensinger) kan ni läsa en mycket intressant sammanfattning av rapporten och tankar kring den.

 

Rapport 2019  LiKA lärare

Vi har nu äntligen släppt vår första rapport för LiKA lärare som är verktyget som vänder sig till lärare.

Statistiken bygger på 9403 delade värderingar, 7670 från lärare i grundskolan och 1733 från gymnasieskolan  Du kan läsa rapporten här: 

 

Rapport 2018 LIKA ledning

I november presenterades data baserat på 2117 delade värderingar från LIKA ledning 3.0.

Rapporten "Öra mot rälsen" hittar ni  här

 

Rapport 2017- LIKA ledning

I november 2017 presenterade vi data baserat på de ca 1700 värderingar som fanns publicerade i augusti 2017. Presentationen hittar du här.

 

Rapport 2015-LKA ledning

I augusti 2015 tog vi fram en rapport baserat på de 872 värderingarna som fanns publicerade vid tillfället. Målet är en rapport/år och vi hoppas att så många som möjligt väljer att dela/publicera!

Rapporten finns här: Skolans digitalisering - hur långt har vi kommit? och webbseminariet om rapporten här.

 

 

 

 

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner