LIKA, it-tempen för skola och förskola

Kom igång direkt

  • 1Klicka på Starta en LIKA-värdering
  • 2Värdera status för arbetet på skolan/förskolan inom de fyra områdena
  • 3Se sammanställning och handlingsplan
  • 4Exportera till Excel för vidare diskussion och analys (konto krävs)

Senaste nytt

Här hittar du nyheter om arbetet med LIKA.

 

 

Mätbara mål och uppföljning

Äntligen finns mätbara mål och uppföljning i LIKA för ledning! 

Såhär fungerar det:

När rektorer gör sina värderingar får de en analys och en handlingsplan som de kan exportera till Excel.
I handlingsplanen finns aktivitetsförslag och nu även mätbara mål och hur man kan följa upp dessa.

Det blir många förslag på mätbara mål, praktiskt att använda vid det systematiska kvalitetsarbetet i skolan och förskolan.

 

 

Filtrering digitala nationella prov (DNP)

Nu finns möjligheten att under Handlingsplan och Analys även filtrera fram indikatorerna som har direkt påverkan på skolans förberedelser inför att ta emot digitala nationella prov. I excelfilen som exporteras finns även en kolumn "DNP", där det går att filtrera på indikatorer som har både direkt och indirekt påverkan på förberedelserna. Möjligheten finns tillgänglig tack vare samarbete med Skolverket, där de 100 skolor som ingår i deras försöksverksamhet kopplat till DNP använder LIKA som en del i sin förberedelse och nulägesanalys. Läs mer om Skolverkets arbete med digitalisering av nationella prov här.

 

Lansering av version 4.0 måndag 27/8 

Läs mer om vilka nyheterna och förändringarna är här!

 

OBS! Inaktiva konton raderas den 27/8

Konton som inte har använts på två år kommer att raderas den 27/8 2018. Det innebär att om man inte har loggat in på sitt konto sen 2016-09-01 kommer kontot att tas bort. Vill man ha det kvar, måste man logga in. Sprid informationen till era kollegor!
 

Version 4.0 på gång!

Version 4.0 av LIKA lanseras den 27/8 2018 och då kommer även en betaversion för Vuxenutbildningen. Versionen kommer också att ha en tydlig koppling till LiKA, it-tempen för lärare (likalarare.skl.se), samt ytterligare tydligare koppling till den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Utöver det blir det en mappning mot de förutsättningar som behövs för att kunna hantera digitala nationella prov. Ett arbete som sker i samarbete med Skolverket. 

Publicera = en förutsättning för egen jämförelse!
För att, i spindeldiagrammet under "Jämför egna värderingar", kunna jämföra dina värderingar (version 2.0, 3.0) med kommande i version 4.0 behöver du spara och dela din värdering. För att kunna dela behöver du vara medlem på/kopplad till en skola. Det är kommunansvarig som kan ordna det. 

Publicera för kommunövergripande och nationellt arbete!

Delar du din värdering hjälper du även till i såväl kommunövergripande som nationellt arbete (t.ex. med #skolDigiplan, skoldigiplan.se) eftersom du via värderingen visar vilka insatser som bör prioriteras. 

 

Dela din värdering i version 3.0 senast den 26/8

 

LiKA-it- tempen för lärare!

Detta verktyg har primär målgrupp rektorer. Fr.o.m. 19 april 2018 finns också ett verktyg för lärare i grundskola/gymnasium: LiKA, it-tempen för lärare (likalarare.skl.se)

 

Version 3.0 av LIKA lanserad! 

Indikatorer och aktivitetsförslag har setts över, omformulerats och putsats till. Funktionsmässigt fungerar verktyget precis som vanligt med värdering - analys - handlingsplan. Under analys/handlingsplan presenteras resultatet nu mer utifrån våra fyra områden och går att filtrera på såväl områden, svarsalternativ och steg. Vi har också lagt till en funktion där du kan jämföra föregående värdering med nuvarande (aggregerat i ett spindeldiagram - förutsätter att du har publicerat din värdering i version 2.0, vilket inte går att göra fr.o.m. måndag). Läs mer om vad den nya versionen innehåller och innebär i dokumentet här.

 

LiKA för lärare - nu startar utvecklingen!

Tack vare bidrag från ett trettiotal kommuner och några leverantörer är arbetet med att ta fram ett LIKA-verktyg för lärare i full gång! Verktyget beräknas vara lanserat i slutet av april 2018. Arbetet går att följa bl.a. i vår facebookgrupp. 

 

LIKA-grupp på facebook

För mer utbyte, frågor, diskussion - gå gärna med i vår facebookgrupp: LIKA, it-tempen för skola och förskola

Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Landsting