LIKA, it-tempen för skola och förskola

Kom igång direkt

  • 1Klicka på Starta en LIKA-värdering
  • 2Värdera status för arbetet på skolan/förskolan inom de fyra områdena
  • 3Se sammanställning och handlingsplan
  • 4Exportera till Excel för vidare diskussion och analys (konto krävs)


Arbetet bakom LIKA ledning

Sommaren 2013 ingick SKR och regeringen en överenskommelse om att höja tempot i digitaliseringen av offentlig sektor. Ett av initiativen i överenskommelsen rörde ett ramverk för att utvärdera och utveckla skolors digitaliseringsarbete.

Förslaget till ramverk, verktyget LIKA ledning, arbetades fram under hösten 2013 av en grupp med representanter från bland annat SKL, Skolverket, Digitaliseringskommissionen och kommuner.

Till stor del bygger LIKA på en modell som arbetades fram i ett samarbete mellan Lidingö och Lund (IT-tempen). I det arbetet var olika referensgrupper.

Under våren 2014 pilottestade ett antal kommuner runt om i landet verktyget, däribland skolor i Västerbottens län som en del av en regional satsning. LIKA ledning gjordes tillgängligt för landets alla skolor och rektorer i augusti 2014. Under våren 2015 anpassades verktyget för att fungera även i förskolan. Målet var att behålla samma ram och en röd tråd, med viss förändring och anpassning av indikatorer.I samband med lanseringen av version 4.0 i augusti 2018 kom även en anpassning för vuxenutbildningen.

I dag har över 90 procent av landets kommuner ett så kallat kommunkonto i LIKA och kan arbeta både lokalt på skolorna och kommunövergripande med skattningar och handlingsplaner.

LIKA ledning är ett levande verktyg och dess innehåll kommer förändras över tid allt eftersom vissa saker blir självklara och nya tillkommer. Lämna gärna förslag under Synpunkter & frågor. 

 

Förvaltning:

Ansvarig förvaltare är Susanna Frigghe, förvaltningsledare  på Sveriges Kommuner och Landsting (SKR).

 

Styrgrupp 2019

Susanna Frigghe (SKR), Edward Jensinger (Malmö), Elisabet Teghult (Kungsbacka), Sofia Blomqvist, (Lidingö), Johan Aspersand (Uppsala), Magdalena Kågström (Skellefteå), Fredrik Söderlund (Västerås), Martin Tallvid (Göteborg), Frida Hellgren Kesti (Göteborg), Jenny Sellberg (Skolverket), Magnus Eriksson (Skolverket), Charlotta Lind (Enköping), Cecilia Gustafsson, (SKR)

 

Arbetsgrupp våren 2015 (förskola):

Johanna Karlén (SKR), Henrik Salling (Lund), Ulrika Ardestam (Lidingö), Mick Hellgren (Sandviken), Britt-Mari Åsell Rydberg (Norrtälje), Anders Karlsson (Mölndal), Johan Berntsson (Mölndal), Majja Neverland (Västerås), Linda Malmsten (Göteborg).

 

Arbetsgrupp under utvecklandet hösten 2013:

Johan Wahlström, SKR (projektledare under hösten 2013), Johanna Karlén, Lunds skolors IKT-team, Fredrik Svensson, Rektorsakademin Utveckling, Johan Aspersand, IT-didaktiker, Uppsala, Mats Johansson, mediepedagog, Mediacenter Västerbotten, Nicklas Liss Larsson, Digitaliseringskommissionen, Peter Karlberg, Skolverket, Olof Hällerman, Governo och Carin Forest, Governo.

 

För mer utbyte, frågor, diskussion - gå gärna med i vår facebookgrupp: LIKA, it-tempen för skola och förskola

 

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner