LIKA, it-tempen för skola och förskola

Kom igång direkt

 • 1Klicka på Starta en LIKA-värdering
 • 2Värdera status för arbetet på skolan/förskolan inom de fyra områdena
 • 3Se sammanställning och handlingsplan
 • 4Exportera till Excel för vidare diskussion och analys (konto krävs)

Version 5,0

Hej! Lanseringen av LIKA ledningen 5.0 är  den 2 december. 🙂 Vilka uppdateringar som kommer göras får ni veta lite närmare lanseringen. Glöm inte att spara och dela värderingar i 4.0, annars försvinner de.

 

 

 

 

Den 27/8 2018 uppdateras LIKA till version 4.0. De förändringar som skett och hur de påverkar arbetet med värderingar och handlingsplaner beskrivs nedan. För kommunansvariga finns några ytterligare saker att tänka på, vilket finns beskrivet under Hjälp för kommunansvariga.
 

Förändringar - indikatorer

 • Nytillkomna,borttagna och flyttade indikatorer samt nya underrubriker.
  Till att börja med så har en del indikatorer flyttats runt, både under respektive område (Ledning, Infrastruktur, Kompetens, Användning) men också emellan områdena. De indikatorer som har bytt område (från Ledning till Infrastruktur t.ex.), har fått ett nytt ID, övriga har samma ID som tidigare. 

  Indikatorerna har primärt flyttats runt och samlats under nya underrubriker för att dels passa tydligare ihop med syskonverktyget LiKA, it-tempen för lärare och dels för ännu tydligare koppling till den nationella strategin för digitaliseringen av skolväsendet och den nationella handlingsplanen som tas fram kopplad till strategin (skoldigiplan.se), förändringarna i styrdokumenten och de termer som används där, i Skolverkets olika fortbildningsmoduler etc. Lite mer enhetlighet, lite med gemensamma definitioner och begrepp helt enkelt. 

  Vilka indikatorer som är nya, flyttade och borttagna ser du i dokumentet här.

 • Indikatorer med direkt eller indirekt påverkan i förberedelser inför digitala nationella prov 
  Ett arbete är gjort tillsammans med Skolverket för att lyfta fram de indikatorer som har direkt eller indirekt påverkan när det gäller skolornas förberedelser inför att de nationella proven blir digitala. Indikatorerna har fått en taggning utifrån om de har direkt eller indirekt påverkan. Denna taggning syns inte idag, men senare under hösten kommer det att gå att filtrera handlingsplanen utifrån den. 

  Vad innebär direkt och indirekt påverkan?
  Direkt påverkan innebär att utan denna aktivitet kan skolan inte ta emot DNP (digitala nationella prov). Indirekt påverkan innebär att genomförandet av DNP underlättas och skolans beredskap ökar för att ta emot DNP om denna aktivitet finns.

  Mer information om när och hur det går att filtrera dessa indikatorer kommer längre fram!
  Läs mer om Skolverkets arbete med digitalisering av nationella prov här.
   
 • Uppdaterade aktivitetsförslag
  Flera aktivitetsförslag har reviderats och kompletterats bl.a. utifrån nya moduler från Skolverket (nya Leda förändring t.ex.) samt arbetet med digitaliseringen av nationella prov. 

Förändringar - funktionalitet

 • Publicera heter numera Dela.
  När du som rektor/förskolechef har gjort din värdering kan du dela den med kommunen så att ni kan göra en kommungemensam sammanställning och prioritering.
   
 • Handlingsplanen är tom från början
  Under fliken Handlingsplan & Analys kan du med hjälp av olika filtreringar sortera din handlingsplan. En liten förändring här är att handlingsplanen är tom från början och det är först när du bockar för ett område, steg och/eller svarsalternativ som den dyker upp. Du kan, precis som tidigare, exportera din handlingsplan till Excel. 
   
 • Sifferkolumner i exporterad excel (kommunsammanställning)
  I den sammanställning som kommunansvariga kan exportera till excel, finns nu även kolumner med de siffror som respektive svarsalternativ innebär. Kommunansvarig kan nu dels jobba med färgschemat och dels med siffror för enklare sammanställning och prioritering. 

Anpassning för vuxenutbildningen 

En betaversion av en anpassning för Vuxenutbildningen har tagits fram under sommaren, tack vare insatser från Malmö och Stockholm. Viktigt att tänka på är att Vuxenutbildningen kan se olika ut runt om i landet och i kommunerna, vilket innebär att en del indikatorer inte är tillämpbara för alla. Om så är fallet när du gör värderingen - svara "ej planerad/ej relevant".

Om du arbetar inom Vuxenutbildningen väljer du ingången "Vuxenutbildning (beta)" när du startar en värdering. Har ni använt LIKA tidigare, men då under skolformen Gymnasium, ta kontakt med kommunansvarig så att de olika enheterna flyttas till rätt skolform så att du kan spara och dela (publicera) din värdering. 

Kommunansvarig - läs under fliken Hjälp kommunansvarig hur det fungerar.
 

Stöd och hjälp

Inför version 4.0 har vi strukturerat om de olika hjälpsidorna en del och sorterat i lite fler undersidor för att det ska bli tydligare. 

Behöver du stöd och hjälp i hur du använder verktyget, så läs gärna under de olika Använd-sidorna Har du frågor, kontakta den som är kommunansvarig. Hittar ni inte svaret, kontakta gärna oss som arbetar med verktyget via Synpunkter & frågor.

 

Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Landsting