LIKA, it-tempen för skola och förskola

Kom igång direkt

  • 1Klicka på Starta en LIKA-värdering
  • 2Värdera status för arbetet på skolan/förskolan inom de fyra områdena
  • 3Se sammanställning och handlingsplan
  • 4Exportera till Excel för vidare diskussion och analys (konto krävs)

Nytt i LIKA ledning 5.0

Här kan ni läsa om  nyheter  och uppdateringar i version 5.0.

Nationell sammanställning

Här  kan ni se en nationella sammanställning, av version 4.0  men då inte i förhållande till någon skola/kommun. 

 

Hjälpsidetexter
Hjälpsidetexterna kommer att vara bearbetade och menyraden omstrukturerad, allt för att ni lättare ska kunna hitta den information ni söker.
Tips och hjälppresentationer


Indikatorer och aktivitetsförslag med förberedelser inför digitala nationella prov. (DNP)

Bearbetning av DNP-indikatorerna har pågått tillsammans med Skolverket, allt för att indikatorerna ska bli så träffsäkra som möjligt när det gäller förberedelserna inför digitala nationella prov. Indikatorerna har en taggning så att det går att filtrera handlingsplanen utifrån den. Ni kan läsa om hur ni filtrerar DNP-indikatorerna under fliken ”Hjälp kommunansvarig” i vänstermenyn när ni är inloggade i verktyget. Här kan ni se vilka DNP-indikatorer som är ändrade, borttagna eller nya.


Övriga indikatorerna i LIKA ledning har inte ändrats nämnvärt.

 

Tips och hjälppresentationer för kommunansvariga

För kommunansvariga kommer det finnas en ny flik som heter Tips och hjälppresentationer.

Här delas tips och idéer från kommuner/användare som har arbetat med sammanställning av LIKA-värderingar i sin kommun. Tanken är att sidan ska vara en källa till inspiration och idéer. Vi ni också bidra med tips?
Klicka här så kommer ni till ett frågeformulär där ni kort kan berätta hur ni gjort.
Vi fyller på sidan med inkomna tips allteftersom.

Under samma flik kommer det också finnas en enkel presentation om LIKA ledning med tillhörande ”lathund” som ni kan använda vid t.ex. en uppstart.

 

Då vi har två verktyg att förvalta kommer LiKA lärare lanseras i början av sommaren 2020.

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner