LIKA, it-tempen för skola och förskola

Kom igång direkt

  • 1Klicka på Starta en LIKA-värdering
  • 2Värdera status för arbetet på skolan/förskolan inom de fyra områdena
  • 3Se sammanställning och handlingsplan
  • 4Exportera till Excel för vidare diskussion och analys (konto krävs)

LIKA Ledning 5.0 - Välkommen!

Välkommen att kika runt i verktyget som är ett stöd för dig som rektor i arbetet med digitaliseringen. För att kunna spara och arbeta vidare med din värdering och handlingsplan behöver du skapa ett konto.

Tips! Registrera ditt konto med e-postadressen du använder på jobbet, det underlättar om ni vill samarbeta skol- och kommunövergripande, ta armkrok i arbetet och dra nytta av LIKA fullt ut. För att göra det behöver ditt konto kopplas till skolan du arbetar på och för det behövs en kommunansvarig. När kopplingen är gjord kan du dela din värdering med kommunen och ni får möjlighet att jämföra resultat på olika sätt. Läs mer om verktyget i menyerna till vänster (Använd LIKA, Om LIKA).

Testa LIKA, it-tempen för skola och förskola, redan idag!

Utvärdering och utveckling av digitalisering i skolan

Enkelt och konkret för att komma framåt med it i skolan och förskolan- det är tanken bakom LIKA, it-tempen för skola och förskola!

LIKA, it-tempen för skola och förskola, är ett verktyg för utvärdering och utveckling av förskolans och skolans digitalisering. Verktyget är framför allt till för dig som rektor som stöd i arbetet att värdera och prioritera de olika insatser som kanske behövs. Det är ett självskattningsverktyg som bygger på din värdering och bedömning av läget på förskolan/skolan - en skattning som mynnar ut i ett förslag till en handlingsplan.

Tre delar

LIKA, it-tempen för skola och förskola, består av tre delar: värdering, sammanställning och handlingsplan. När värderingen är gjord, genereras en sammanställning och en handlingsplan som ni arbetar vidare med på skolan. Ni kan då välja, diskutera och planera vilka olika aktiviteter och insatser som ska prioriteras.

Verktyget är tänkt att ge en övergripande, men konkret bild av var förskolan/skolan befinner sig när det gäller it. Det är i första hand avsett som ett stöd för rektor och ledning, men kan med fördel användas kommunövergripande för att t.ex. avgöra vilka övergripande insatser som eventuellt behövs. Det är också ett verktyg att använda som del i eller komplement till ert systematiska kvalitetsarbete!

 

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner