LIKA, it-tempen för skola och förskola

Kom igång direkt

  • 1Klicka på Starta en LIKA-värdering
  • 2Värdera status för arbetet på skolan/förskolan inom de fyra områdena
  • 3Se sammanställning och handlingsplan
  • 4Exportera till Excel för vidare diskussion och analys (konto krävs)

Dela och samarbeta

En av finesserna med LIKA är att ni kan dela värderingar med kommunen. På det viset synliggör ni vilka områden ni arbetar med och kan diskutera och prioritera gemensamma aktiviteter på er förskola/skola och kommunövergripande.

 

Spara värderingen

Du kan göra och spara hur många värderingar du vill. Du väljer om du vill spara dem för egen del eller på den enhet du tillhör. Sparar du dem på din enhet, kommer de som har konto och är medlemmar* på enheten kunna se värderingarna och ni kan arbeta och diskutera utifrån dem. Ni kan t.ex. vara flera personer som gör varsin värdering och sparar på förskolan/skolan, för att sedan jämföra (exportera dem till en gemensam excel för att få en överskådlig bild).

 Dela värderingen - för samarbete

Genom att välja att dela din värdering, kommer du dels få tillgång till jämförelsen med andra i kommunen och nationellt (anonymt) och dels gör du din värdering tillgänglig för den som är kommunansvarig. Då blir det enklare att arbeta kommunövergripande, ta fram gemensamma mål och insatser. Du kan också jämföra dina egna delade äldre värderingar med dina nya. 

Dela gör du genom att spara värderingen på din enhet (inte privat) - då dyker dela-rutan upp. Det går bara att dela värderingar som är helt ifyllda, så har du missat att svara på en indikator eller två kan du inte dela den.

 

 

 

 

 

 

 

(Film: Dela hette tidigare publicera, därav används den termen i filmen)

 

 

 

 

 

 

 

Jämför värderingar - egna och med andra

Du kan jämföra din värdering med det nationella aggregerade resultatet under fliken Jämför med andra. Här går det enbart att jämföra aktuell versions delade värderingar (för närvarande version 4.0).  
 

Under fliken Jämför egna värderingar kan du däremot jämföra dina äldre värderingar (med nuvarande (förutsatt att de är delade) och här kan du dels jämföra dina egna värderingar med varandra (med version 3.0) och dels med kommunens aggregerade resultat.

(Filmer från äldre versioner av LIKA. Kan innehålla andra termer och uttryck.)

                                   

                       

Övrigt stödmaterial:

*medlem blir man genom att kommunansvarig bjuder in användare till enheten. När det väl finns en medlem, kan denna i sin tur bjuda in fler (via funktionen "Lägg till inbjudan"). 

Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Landsting