LIKA, it-tempen för skola och förskola

Kom igång direkt

  • 1Klicka på Starta en LIKA-värdering
  • 2Värdera status för arbetet på skolan/förskolan inom de fyra områdena
  • 3Se sammanställning och handlingsplan
  • 4Exportera till Excel för vidare diskussion och analys (konto krävs)

 

Jämför och samarbeta

I LIKA-verktyget finns möjlighet att jämföra olika resultat.

 Isamband med övergången till ny version av LIKA 5.0 nollställs det aggregerade nationella resultatet. Det innebär att det är tomt i spindeldiagrammet under fliken "Jämför med andra" tills dess att värderingar i version 5.0  börjar delas med kommunen.

Under “jämför med andra” kan du jämföra din värdering med det nationella aggregerade resultatet under fliken. Det går bara att jämföra aktuell version 5.0:s delade värderingar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under fliken “Jämför med egna” kan du jämföra dina äldre delade värderingar med nuvarande, men också med andra eller hela kommunens sammanlagda resultat. Samtliga jämförelser visas i ett spindeldiagram utifrån de fyra indikatorerna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbete kring delade värderingar

 

När du delar din värdering med skolan/förskolan kommer du dels få tillgång till jämförelsen med andra i kommunen (anonymt) och nationell (anonymt). Du gör också din värdering tillgänglig som underlag för kommunansvarig men också den nationella sammanställningen. (anonymt både för kommunansvarig och nationellt)

 Ni kan också välja att exportera delade värderingar på enheten till en gemensam excel där ni tydligt ser vilka områden ni arbetar med och inte. Utifrån denna sammanställning kan ni identifiera gemensamma utvecklingsområden.

Under  "Mina sparade LiKA-värderingar" ser du vilka som har delat sin värdering med skolan/förskolan.

Du väljer där att bocka för din egen värdering eller de kollegor som du vill  få ett sammanställt resultat tillsammans med.

Klicka sedan på "Exportera värderingar".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet i Excelfilen visas sedan som nedan med olika färger för olika svar för att ni enkelt ska kunna få en överblick

av ert sammanställda resultat.

 

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner