LIKA, it-tempen för skola och förskola

Kom igång direkt

  • 1Klicka på Starta en LIKA-värdering
  • 2Värdera status för arbetet på skolan/förskolan inom de fyra områdena
  • 3Se sammanställning och handlingsplan
  • 4Exportera till Excel för vidare diskussion och analys (konto krävs)


Handlingsplan och aktiviteter

När du svarat på alla indikatorer får du en analys och en handlingsplan 

som är baserade på dina svar. Gröna bockar ska synas vid varje område.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analys 

 

 

Ett samlat resultat av dina svar ser du under fliken Analys/Handlingsplan:

 

 

 

 

 

 

 

Handlingsplan och aktivitetsförslag

 

Handlingsplanen visas i form av cirkeldiagram..

Under cirkeldiagrammen kan du filtrera dina handlingsplan på olika sätt.

Välj område/n (ledarskap, infrastruktur, kompetensutveckling, användning) 

  1. Välj svarsalternativ  (uppnått, nästan där, påbörjat, planerat, ej planerat/relevant) 

  2. Du kan även välja olika steg (1,2,3,)  där steg 1 indikerar på det mest grundläggande vad gäller digitaliseringen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beroende på hur du har filtrerat din handlingsplan får du olika aktivitetsförslag under handlingsplanen.

 

DNP-indikatorer (Digitala nationella prov)

Du kan även filtrera på DNP-indikatorerna (Digitala Nationella prov) tack vare samarbete med Skolverket, där de 100 skolor som ingår i deras försöksverksamhet kopplat till DNP använder LIKA som en del i sin förberedelse och nulägesanalys. Läs mer om Skolverkets arbete med digitalisering av nationella prov här.


 

 

 

 

Exportera till Excel

 

 Du kan exportera din handlingsplan till Excel på två olika sätt:

1. Under "Mina sparade LiKA-värderingar" 

2. I högra hörnet när du har din värdering uppe.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Excel kan du även här filtrera dina indikatorer på olika sätt. Du kan också få tips på mätbara mål och uppföljning till varje enskild indikator i verktyget.

Det går även här att filtrera DNP-indikatorerna. (Digitala nationella prov)

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner