LIKA, it-tempen för skola och förskola

Kom igång direkt

  • 1Klicka på Starta en LIKA-värdering
  • 2Värdera status för arbetet på skolan/förskolan inom de fyra områdena
  • 3Se sammanställning och handlingsplan
  • 4Exportera till Excel för vidare diskussion och analys (konto krävs)

Handlingsplan och aktiviteter

 

Sammanställning - analys

Resultatet av värderingen presenteras på olika sätt beroende på om din kommun är registrerad i verktyget eller inte. Utan registrering kan du göra värderingen och se resultatet av denna, men inte spara och exportera din handlingsplan.

 

Svaren presenteras dels i form av ett översiktligt spindeldiagram, där du får en överblick över läget inom respektive område och hur de förhåller sig till varandra och dels antal svar inom respektive status.

 

Spara din handlingsplan

För att kunna spara dina svar och få en handlingsplan genererad, behöver du ett användarkonto. Har du ett konto, kan du också, förutsatt att din kommun/koncern har en kommunansvarig som sett till att du är kopplad till skolan/förskolan du arbetar på, även ta del av en övergripande sammanställning av samtliga enheters resultat, såväl nationellt (anonymt) som inom din kommun. Läs mer om kommunansvar här.

Sparar gör du under Hantera din värdering:

 

 

 

 

 

Handlingsplanen - med aktivitetsförslag och stöd för prioritering

Baserat på värderingen genereras en handlingsplan. Handlingsplanen ska ses som ett underlag för diskussion kring ett eventuellt fortsatt utvecklingsarbete, en utgångspunkt för planering samt stöd och struktur för detta.

I handlingsplanen finns samtliga indikatorer du inte svarat "Uppnådd" på samt aktivitetsförslag kopplade till respektive indikator. Indikatorerna i handlingsplanen är sorterade under olika prioritering (steg 1,2,3) och bör självklart bearbetas på olika sätt, t.ex. genom att välja ut de indikatorer ni vill ha som mål kommande period, ta bort och lägga till aktiviteter, kopiera valda delar till kvalitetsredovisningar och digitaliseringsplaner om sådana finns.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtrering digitala nationella prov (DNP)

Nu finns möjligheten att filtrera fram indikatorerna som har direkt påverkan på skolans förberedelser inför att ta emot digitala nationella prov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på hur du kan sortera dina svar.

 

 

 

1. Välj Indikator

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Välj område, svar och steg.

Här kan du även filtrera på DNP (Digitala Nationella prov)

 

3. Du får aktivitetsförslag utifrån dina val ovan.

 

 

 

 

Bearbeta handlingsplanen i excel

Du kan exportera din handlingsplan till excel och där arbeta med filtrering på olika sätt, anpassa insatsområden och aktiviteter för att t.ex. sedan spara till pdf, så har du din handlingsplan!

Indikatorerna i excelfilen grundsorteras dels i de prioriterade stegen (1,2,3) och dels beroende på vilket svarsalternativ som är valt (ej planerad, planerad osv.), men du kan som sagt själv sortera och filtrera på de sätt du önskar. I excelarket finns olika flikar med samtliga svar, handlingsplan och övergripande sammanställning. Här finns också några stöd- och hjälptexter att använda om så önskas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtrering digitala nationella prov (DNP)

I excelfilen som exporteras finns även en kolumn "DNP", där det går att filtrera på indikatorer som har både direkt och indirekt påverkan på förberedelserna. Möjligheten finns tillgänglig tack vare samarbete med Skolverket, där de 100 skolor som ingår i deras försöksverksamhet kopplat till DNP använder LIKA som en del i sin förberedelse och nulägesanalys. Läs mer om Skolverkets arbete med digitalisering av nationella prov här.

 

Förslag på handlingsplan

Vi har också skapat en mall på hur en handlingsplan kan utformas i Word. Den finns här: Mall handlingsplan
(OBS! Äldre version med äldre termer)

 

Arbeta vidare med värderingen i LIKA, it-tempen för förskola och skola.

(Film från äldre version av LIKA. Kan innehålla andra termer och uttryck.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Landsting