LIKA, it-tempen för skola och förskola

Kom igång direkt

  • 1Klicka på Starta en LIKA-värdering
  • 2Värdera status för arbetet på skolan/förskolan inom de fyra områdena
  • 3Se sammanställning och handlingsplan
  • 4Exportera till Excel för vidare diskussion och analys (konto krävs)

Kommunansvarig 

Det behövs inte någon kommunansvarig för att man som rektor ska kunna arbeta med sin egen värdering och handlingsplan. Däremot förenklar det skol- och kommunövergripande samarbete. 

 

Varför kommunansvarig?

  • Skol- och kommunövergripande samarbete

Om man har en kommunansvarig innebär det att man kan arbeta skol- och kommunövergripande med sammanställningar av enheternas värderingar, ta fram analyser och prioritera gemensamma insatser. 

Har man en kommunansvarig verifierar man att förskolan/skolan finns och du som användare kopplas till den enhet du arbetar på.

 

  • Dela och jämför

För att kunna arbeta kommunövergripande på ett enkelt sätt ska värderingarna vara sparade på respektive enhet samt delade. Då syns de i sammanställningen och kan, av kommunansvarig, exporteras till gemensam excelfil för vidare arbete. Ni kan också göra en enkel jämförelse nationellt (anonymt) med övriga i landet som använder verktyget.

 

  • Kommunansvarig = full funktionalitet

Genom att ha en kommunansvarig kan man alltså dra nytta av all funktionalitet verktyget erbjuder idag.

 

Om ni saknar och vill ha "kommunkonto" - kontakta oss via Synpunkter & frågor!

Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Landsting