LIKA, it-tempen för skola och förskola

Kom igång direkt

  • 1Klicka på Starta en LIKA-värdering
  • 2Värdera status för arbetet på skolan/förskolan inom de fyra områdena
  • 3Se sammanställning och handlingsplan
  • 4Exportera till Excel för vidare diskussion och analys (konto krävs)

Kommunansvarig 

Det behövs inte någon kommunansvarig för att man som rektor/förskolechef ska kunna arbeta med sin egen värdering och handlingsplan. Däremot förenklar det skol- och kommunövergripande samarbete. 

 

Varför kommunansvarig?

  • Skol- och kommunövergripande samarbete

Om man har en kommunansvarig innebär det att man kan arbeta skol- och kommunövergripande med sammanställningar av enheternas värderingar, ta fram analyser och prioritera gemensamma insatser. 

Har man en kommunansvarig verifierar man att förskolan/skolan finns och du som användare kopplas till den enhet du arbetar på.

 

  • Dela och jämför

För att kunna arbeta kommunövergripande på ett enkelt sätt ska värderingarna vara sparade på respektive enhet samt delade. Då syns de i sammanställningen och kan, av kommunansvarig, exporteras till gemensam excelfil för vidare arbete. Ni kan också göra en enkel jämförelse nationellt (anonymt) med övriga i landet som använder verktyget.

 

  • Kommunansvarig = full funktionalitet

Genom att ha en kommunansvarig kan man alltså dra nytta av all funktionalitet verktyget erbjuder idag.

 

Om ni saknar och vill ha "kommunkonto" - kontakta oss via Synpunkter & frågor!

Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Landsting