LIKA, it-tempen för skola och förskola

Kom igång direkt

  • 1Klicka på Starta en LIKA-värdering
  • 2Värdera status för arbetet på skolan/förskolan inom de fyra områdena
  • 3Se sammanställning och handlingsplan
  • 4Exportera till Excel för vidare diskussion och analys (konto krävs)

Rapporter baserade på aggregerad data

Vi på Sveriges Kommuner och Landsting som förvaltar LIKA-verktyget, kan också dra nytta av det aggregerade resultatet för att se vilka stödjande insatser som eventuellt kan behövas på nationell nivå.

 

Rapport 2015

I augusti 2015 tog vi fram en rapport baserat på de 872 värderingarna som fanns publicerade vid tillfället. Målet är en rapport/år och vi hoppas att så många som möjligt väljer att dela/publicera!

Rapporten finns här: Skolans digitalisering - hur långt har vi kommit? och webbseminariet om rapporten här.


Rapport 2017

I november 2017 presenterade vi data baserat på de ca 1700 värderingar som fanns publicerade i augusti 2017. Presentationen hittar du här.

 

Rapport 2018

I november presenterades data baserat på 2117 delade värderingar från LIKA ledning 3.0.

Rapporten "Öra mot rälsen" hittar ni  här


 

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner