LIKA, it-tempen för skola och förskola

Kom igång direkt

  • 1Klicka på Starta en LIKA-värdering
  • 2Värdera status för arbetet på skolan/förskolan inom de fyra områdena
  • 3Se sammanställning och handlingsplan
  • 4Exportera till Excel för vidare diskussion och analys (konto krävs)

Spara och dela värdering

En grundtanke med LIKA är att dela värderingen med kommunen. På det viset synliggör ni vilka områden ni arbetar med och kan diskutera och prioritera gemensamma aktiviteter på skola/förskola men också på kommunnivå.

 

 

Spara och dela din värdering

När du gör en värdering sparas den inte automatiskt. du måste spara via den blå spara-ikonen.

Om du inte är medlem på din skola/föskola kommer du bara kunna välja namn på din värdering. Då delas den heller inte.

När du väl är medlem kan du justerade detta genom att öppna upp din redan gjorda värdering och spara om den.

För att kunna dela din värdering behöver du vara medlem på din skola/förskola. Ansökan om medlemskap går iväg per automatik i samband med att du skapar ditt konto och anger kommun och skola/förskola, eller så blir du inbjuden av kommunansvarig.  Det är kommunansvariga som godkänner ditt medlemskap så kontakta dem i första hand vid problem.

När du är medlem på din skola/förskola kommer du kunna välja din skol/förskola när du sparar. Klicka på pilen till höger, då kommer din skola/förskola dyka upp i rullisten.

Du kan  göra flera värderingar men bara dela en med din skola/förskola. Du hittar dina värderingar under "Mina värderingar".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner