LIKA, it-tempen för skola och förskola

Kom igång direkt

  • 1Klicka på Starta en LIKA-värdering
  • 2Värdera status för arbetet på skolan/förskolan inom de fyra områdena
  • 3Se sammanställning och handlingsplan
  • 4Exportera till Excel för vidare diskussion och analys (konto krävs)

Värderingen

 

Fyra områden

LIKA-verktyget består av indikatorer inom fyra olika områden:

  •           Ledning
  •           Infrastruktur
  •           Kompetens
  •           Användning

       => LIKA!


LIKA är uppdelat i tre delar: värdering - sammanställning - handlingsplan, där de två sista delarna baseras på den första: din värdering och skattning av arbetet på din enhet.

 

Om indikatorerna

Indikatorerna är utformade på ett konkret och aktivitetsinriktat sätt för att göra dem så enkla som möjligt att besvara. För varje indikator tar du som rektor ställning till vilken status arbetet med indikatorn är på: uppnådd – nästan där – påbörjad – planerad – ej planerad/relevant. Det sistnämnda alternativet kan som sagt också betyda att indikatorn inte är relevant för er. 

 

Aktivitetsförslag

För varje indikator finns ytterligare enkla förslag på aktiviteter som inspiration i det fortsatta arbetet med digitaliseringen. Dessa förslag syns först i själva handlingsplanen som generas, dels under fliken Analys & Handlingsplan och dels i den excel du kan exportera handlingsplanen till.

Genom att använda LIKA får ni i skolledningen både en bild av nuläget och förslag på aktiviteter och prioriteringar som kan behövas.

 

Hur du gör din värdering:

Klicka på Starta en LIKA-värdering och välj skolform. Ta ställning till status för respektive indikator (från uppnådd till ej planerad/relevant). Du kan alltid spara din värdering och gå tillbaka och ändra. Läs gärna inledningstexterna till respektive område. 

(Film från äldre version av LIKA. Kan innehålla andra termer och uttryck.)

 

 

 

 

Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Landsting